Quản lý chất lượng thuốc >>

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượngCông văn số 4405/QLD-CL ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ và lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu Mô tả và chỉ tiêu Định lượng đối với thuốc Viên nén bao phim Doxicef-100 (Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 100 mg), Số lô: BE02, NSX: 12/9/2014, HD: 11/9/2017, SĐK: VN-4944-10 do Công ty Pragya Life sciences Pvt. Ltd. (Indial) sản xuất, Công ty Cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco nhập khẩu

File đính kèm :
405_QLD_CL.pdf

Các tin khác