Quản lý chất lượng thuốc >>

Đình chỉ lưu hành vắc xin Lyssavac N do Công ty Cadila Healthcare Ltd., India sản xuấtCông văn số 3459/QLD-CL ngày 14/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi Vắc xin ngừa dại Lyssavac N do Công ty Cadila Healthcare Ltd., India sản xuất, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh (Yteco) nhập khẩu, Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nam Hưng Việt ủy thác nhập khẩu. Cụ thể các lô như sau: Số lô Ro 107, HSD: tháng 4/2017; Số lô: RO 114, HSD: tháng 6/2017; Số lô: RO 117, HSD: tháng 6/2017

File đính kèm :
3459_QLD_CL.pdf

Các tin khác