Quản lý chất lượng thuốc >>

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượngCông văn số 3454/QLD-CL ngày 11/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lo thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan đối với thuốc viên nang cứng Cadicefpo 200 (Cefpodoxime 200mg); số lô: 080915, NSX: 09/10/2015, HD: 09/10/2018, SĐK: VD-13350-10 do Công ty TNHH US Pharma USA sản xuất

File đính kèm :
3454_QLD_CL.pdf

Các tin khác