Quản lý KD Dược >>

Công văn của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụĐể đảm bảo cung ứng ổn định vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của nhân dân, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 2211/QLD-KD ngày 18/02/2016 đề nghị Sở Y  tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trưởng tổng hợp nhu cầu vắc xin tiêm chủng dịch vụ của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc công tác dự trù, đặt hàng gửi các đơn vị cung ứng vắc xin. Bên cạnh đó, các cơ sở tiêm chủng gửi dự báo nhu cầu theo từng quý, từng loại vắc xin để Sở Y tế tỏng hợp và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược) trước ngày 29/02/2016.

File đính kèm :
2211_QLD_KD.pdf

Các tin khác