Đăng ký thuốc >>

Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt NamQuyết định số 54/QĐ-QLD ngày 05/02/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc rút 01 số đăng ký thuốc (VN-15286-11)  do Công ty TNHH dược phẩm dược liệu Opodis sản xuất và đứng tên đăng ký ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do: Cơ sở đăng ký tự nguyện đề nghị rút số đăng ký lưu hành.

File đính kèm :
QD_54_QLD.pdf

Các tin khác