Đăng ký thuốc >>

Công văn hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốcThực hiện Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc. Để thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký thuốc với hình thức hồ sơ đăng ký lần đầu trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2016, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 1178/QLD-ĐK ngày 22/01/2016 hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc gửi các cơ sở đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam biết và thực hiện.

File đính kèm :
178_QLD_DK.pdf

Các tin khác