Đăng ký thuốc >>

Công văn đính chính quyết định rút số đăng ký



Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 21970/QLD-ĐK ngày 25/11/2015 về việc điều chỉnh nội dung trong Quyết định số 442/QĐ-QLD ngày 10/8/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat và thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam

File đính kèm :
21970_QLD_DK.pdf

Các tin khác