Quản lý KD Dược >>

Báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu thuốcCục Quản lý Dược ban hành công văn số 21158/QLD-KD ngày 13/11/2015 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất thuốc báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc.

File đính kèm :
_21158_QLD_KD.pdf

Các tin khác