Văn bản quản lý >>

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc.Cục Quản lý Dược có công văn số 5847/QLD-ĐK ngày 01/4/2015 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng công ty Dược Việt Nam; Các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc tại Việt Nam về việc Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc.

File đính kèm :
CV_5847_QLD_ÐK.rar

Các tin khác