Danh sách rút SĐK vắc xin >>

Thông tin tạm thờiCho đến thời điểm hiện nay tại Việt Nam chưa có vắc xin nào vi phạm chất lượng bị rút số đăng ký

File đính kèm :
Thông_tin_tạm_thời.rar