Vắc xin VPCL bị thu hồi >>

Dừng sản xuất vắc xin Rotavirus sống, giảm độc lực (Rotavin _ M1)Quyết định số 155/QĐ-QLD ngày 01/04/2014 về việc dừng hoạt động sản xuất vắc xin Rotavirus sống, giảm độc lực (Rotavin-M1)của Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế (Polyvac) tại địa chỉ: 135 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội