Vắc xin VPCL bị thu hồi >>

Tiếp tục sử dụng vắc xin QuinvaxemCông văn số 16123/QLD-CL ngày 27/9/2013 về việc tiếp tục sử dụng vắc xin Quinvaxem