Đăng ký thuốc >>

Quyết định ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chưa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sungQuyết định số 449/QĐ-LQD ngày 06/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chưa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung

File đính kèm :
449_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác