Thanh tra Dược và MP >>

Xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty CPD Minh HảiCông văn số 12448/QLD-TTra ngày 02/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty cổ phần Dược Minh Hải nộp trước ngày 21/6/2018 sẽ không còn giá trị. Khi hết hạn tạm ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc vào ngày 21/6/2019, Coongty cổ phần Dược Minh Hải muốn đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải nộp hồ sơ theo quy định tại Luật dược.

File đính kèm :
2448_QLD_TTra.pdf

Các tin khác