Thanh tra Dược và MP >>

Nhập khẩu và lưu hành thuốcCông văn số 7064/QLD-TTra ngày 17/4/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đồng ý cho phép nhập khẩu, đưa ra lưu hành các thuốc do Công ty SIC "Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant" Public Joint-Stock Company sản xuất.

File đính kèm :
7064_QLD_TTra.pdf

Các tin khác