Thanh tra Dược và MP >>

Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốcCông văn số 15819/QLD-TTra ngày 06/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng lý lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuộc do Công ty Huons Co., Ltd sản xuất, đứng tên đăng ký. Lý do: thuốc được sản xuất không đúng địa chỉ theo hồ sơ đăng ký

File đính kèm :
15819_QLD_TTra.pdf

Các tin khác