Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 15216/QL-ĐK)Công văn số 15216/QLD-ĐK ngày 27/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (danh mục đính kèm)

File đính kèm :
_15216_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác