Đăng ký thuốc >>

Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt NamQuyết định số 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Dormperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam; Quyết định số 423/QĐ-QLD ngày 22/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, Lý do: cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh

File đính kèm :
416_QĐ_QLD.pdf 423_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác