Quản lý KD Dược >>

Công văn về hợp tác với công ty dược của BruneiCông văn số 14686/QLD-KD ngày 19/9/2017 của Cục Quản lý Dược gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Tổng Công ty Dược Việt Nam thông báo nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đề nghị giới thiệu các công ty dược có uy tín của Việt Nam để hợp tác với Công ty BSE trong lĩnh vực dược phẩm. Cục Quản lý Dược thông báo để Hiệp hội và Tổng Công ty Dược biết và thông tin cho các đơn vị thành viên quan tâm, hợp tác.

File đính kèm :
14686_QLD_KD.pdf

Các tin khác