Đăng ký thuốc >>

Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt NamQuyết định số 397/QLD-ĐK ngày 19/9/2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do: công ty đăng ký tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh

File đính kèm :
397_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác