Đăng ký thuốc >>

Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc có chứa hoạt chất Ceftezol, RabeprazolNgày 15/9/2017, Cục Quản lý Dược có công văn số 14433/QLD-ĐK về việc đăng ký, nhập khẩu đơnhàng thuốc chứa hoạt chất Ceftezol và công văn số 14434/QLD-ĐK  về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Rabeprazol đường dùng tiêm truyền tĩnh mạch gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam

File đính kèm :
CV_ĐKT.rar

Các tin khác