Quản lý TTQC thuốc >>

Tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-JakobCông văn số 13868/QLD-TT ngày 07/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y  tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-Jakob

File đính kèm :
13868_QLD_TT.pdf

Các tin khác