Pháp chế và Hội nhập >>

Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời tại 02 Hội nghị phổ biến Nghị định số 54/2017/BĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí MinhTổng hợp câu hỏi và câu trả lời tại 02 Hội nghị phổ biến Nghị định số 54/2017/BĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh