Thông tin thuốc >>

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel, thuốc kháng vi rút tác động trực tiếp (DAA) điều trị viêm gan siêu vi C, thuốc chứa warfarinCông văn số 4040/QLD-TT ngày 30/3/2017 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y  tế các tỉnh thành phố trực thuộc TW và Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel, thuốc kháng vi rút tác động trực tiếp (DAA) điều trị viêm gan siêu vi C, thuốc chứa warfarin

File đính kèm :
4040_QLD_TT.pdf

Các tin khác