Thông tin đấu thầu >>

Công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 47 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 47 không đạtNgày 25/01/2017, Cục Quản lý Dược có công văn số 783/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 47; Công văn số 782/QLD-CL gửi các đơn vị có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình đợt 47

File đính kèm :
ông_bố_PICS_Đợt47.rar

Các tin khác