Công tác Dược địa phương >>

Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2016Thực hiện Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm, ngày 26/9/2016 Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 18777/QLD-VP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2016

File đính kèm :
CTD_2016.rar