Thực hành tốt (GPs) >>

Hướng dẫn bổ sung (14-16): Thẩm định tuyến đường vận chuyển, Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong khi vận chuyển, Kiểm soát ảnh hưởng đến môi trường của các thiết bị lạnhHướng dẫn bổ sung (14-16): Thẩm định tuyến đường vận chuyển, Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong khi vận chuyển, Kiểm soát ảnh hưởng đến môi trường của các thiết bị lạnh

File đính kèm :
HDBS14_16.rar

Các tin khác