Thực hành tốt (GPs) >>

Hướng dẫn bổ sung (10-13): Hiệu chuẩn cho thiết bị điều khiển và theo dõi nhiệt độ, Thẩm định xe và vận chuyển lạnh, Vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ bằng đường bộ và đường không, Thẩm định thùng chứa trong vận chuyểnHướng dẫn bổ sung (10-13): Hiệu chuẩn cho thiết bị điều khiển và theo dõi nhiệt độ, Thẩm định xe và vận chuyển lạnh, Vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ bằng đường bộ và đường không, Thẩm định thùng chứa trong vận chuyển

File đính kèm :
HDBS10_13.rar