Dự thảo Dược điển Việt Nam >>

Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)Công văn số 3327/QLD-CL ngày 08/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)

File đính kèm :
Du_thao_84_TCVN_DĐVN.rar