Thanh tra Dược và MP >>

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược, mỹ phẩmĐể thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/6/2018 Cục Quản lý Dược đã có công văn số 11931/QLD-TTra gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trưck thuộc Trung ương về việc Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược, mỹ phẩm (chi tiết nội dung theo file đính kèm)

File đính kèm :
11931_QLD_TTra.pdf

Các tin khác