Quản lý chất lượng thuốc >>

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượngCông văn số 11244/QLD-CL ngày 14/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine (Alpha chymotrypsin 5000 đơn vị USP), SĐK: VD-25833-16, Số lô lọ bột đông khô: 030118, NSX: 04/01/2018, HD: 04/01/2021; Số lô lọ dung môi: 010118, NSX: 02/01/2018, HD: 02/01/2022 do Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất. Lý do: thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nội độc tố vi khuẩn đối với lọ dung môi.

File đính kèm :
11244_QLD_CL.pdf