Thanh tra Dược và MP >>

Thông tin các cơ sở bị xử phạt hành chính từ ngày 01/6/2017 đến nayCác Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Aum Impex (pvt) Ltd. (India) theo Quyết định số 209/QĐ-XPVPHC ngày 08/6/2017; Công ty cổ phần y tế Sigma Việt Nam theo Quyết định số 228/QĐ-XPVPHC ngày 21/7/2017; Công ty Kaifeng Pharmaceutical (Group) Co., Ltd (Trung Quốc) theo Quyết định số 259/QĐ-XPCPHC ngày 18/7/2017; Công ty Hubei Merryclin Pharmaceuticals Co., Ltd (Trung Quốc) theo Quyết định số 260/QĐ-XPVPHC ngày 18/7/2017; Công ty TNHH Reliv Pharma theo Quyết định số 278/QĐ-XPVPHC ngày 24/7/2017 và Nhà thuốc Minh Tâm theo Quyết định số 277/QĐ-XPVPHC ngày 24/7/2017.

File đính kèm :
in_XPVPHC.pdf

Các tin khác