Quản lý KD Dược >>

Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản trong hoạt động kinh daonh thuốc phải kiểm soát đặc biệtCông văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

File đính kèm :
582_QLD_KD.pdf

Các tin khác