Quản lý TTQC thuốc >>

Công văn hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4Công văn số 26687/QLD-TT ngày 30/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

File đính kèm :
26687_QLD_TT.pdf

Các tin khác