Đăng ký thuốc >>

Công văn đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốcĐể đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn, ngày 20/9/2016, Cục Quản lý Dược ban hành các công văn gửi các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại việt Nam: công văn số 18274/QLD-ĐK về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp doperidon và chất ức chế bơm proton; công văn số 18275/QLD-ĐK về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp trypsin và bromelain; công văn số 18276/QLD-ĐK về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa fusafugin

File đính kèm :
DKNKDH.rar

Các tin khác