Thanh tra Dược và MP >>

Công văn tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốcCông văn số 16080/QLD-TTra ngày 19/8/2016 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với Công ty YNHH Dược phẩm Hiền Vĩ. Lý do: Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo quy định của pháp luật

File đính kèm :
16080_QLD-TTra.pdf

Các tin khác