Thực hành tốt (GPs) >>

Hướng dẫn bổ sung (7-9): Thẩm đinh kho bảo quản có kiểm soát nhiệt độ, Đánh giá phân bố nhiệt trong kho bảo quản, Bảo dưỡng thiết bị lạnhHướng dẫn bổ sung (7-9): Thẩm đinh kho bảo quản có kiểm soát nhiệt độ, Đánh giá phân bố nhiệt trong kho bảo quản, Bảo dưỡng thiết bị lạnh

File đính kèm :
HDBS7_9.rar