Thực hành tốt (GPs) >>

Hướng dẫn bổ sung (4-6): Hệ thống bảo vệ và phòng chát chữa cháy, Bảo dưỡng kho bảo quản, Hệ thống theo dõi nhiệt độ, đọ ẩm của kho bảo quảnHướng dẫn bổ sung (4-6): Hệ thống bảo vệ và phòng chát chữa cháy, Bảo dưỡng kho bảo quản, Hệ thống theo dõi nhiệt độ, đọ ẩm của kho bảo quản

File đính kèm :
HDBS4_6.rar