Dự thảo Dược điển Việt Nam >>

Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)Công văn số 8447/QLD-CL ngày 25/5/2016 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc  (DĐVN IV)

File đính kèm :
_sua_doi_BS.rar